Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

Υπό την αιγίδα:

Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

www.visitgreece.gr

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)

Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.