Uni Systems

Uni Systems

Η Uni Systems, ιδρυθείσα το 1964 και σήμερα μέλος του Ομίλου Quest, συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόπιστες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Ευρώπης, αποτελώντας στρατηγικό εταίρο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, οργανισμών Δημοσίου, Τηλεπικοινωνιακών παρόχων και επιχειρήσεων.

Με περισσότερα από 550 εξειδικευμένα στελέχη και θυγατρικές εταιρείες στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο και στη Ρουμανία, επενδύει έμπρακτα στη διεθνή προοπτική της, επιδεικνύοντας εξαιρετική αξιοπιστία και ευρύ χαρτοφυλάκιο επιτυχιών και βέλτιστων πρακτικών.

H Uni Systems επενδύει στις Ολοκληρωμένες Λύσεις και Υπηρεσίες Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών, Ιστορικών Αρχείων και Μουσείων από το 1997 και σήμερα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Τουρκίας.

Skills

Posted on

21 Νοεμβρίου 2017