ELiDOC Systems & Services

ELiDOC Systems & Services

Η εταιρεία ELiDOC Systems & Services έχει 20 χρόνια συνεχούς επιτυχημένης δραστηριότητας στο χώρο της Αυτοματοποίησης και Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης.

Από τις αρχές του 2010 η ELiDOC αντιλαμβανόμενη την εξέλιξη της Τεχνολογίας και τις τάσεις της Ελληνικής Αγοράς έχει επενδύσει συστηματικά στον τομέα των Λογισμικών Open Source με έμφαση σ‘αυτά που απευθύνονται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Διερεύνησε, εντόπισε, εγκατέστησε, αξιολόγησε και απέκτησε εμπειρία, μέσω πιλοτικών εφαρμογών, σε μια σειρά Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα τα οποία καταγράφονται στη σελίδα των προϊόντων που προσφέρει και υποστηρίζει η εταιρεία.

Skills

Posted on

22 Νοεμβρίου 2017