Οι εργασίες του 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ξεκίνησαν κανονικά.
Οι παρουσιάσεις των εισηγήσεων γίνονται Live Streaming στην παρακάτω διεύθυνση:

live.uth.gr