ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ
Συνέδρους του 2ου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2017.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ενημερώνει τους Συνέδρους για την :
Τελευταία παράταση των EARLY BOOKING εγγραφών μέχρι 12 Νοεμβρίου 2017.

Η Οργανωτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

  • τον υπερβολικό φόρτο εργασίας των Πληροφοριακών μας Συστημάτων , λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας και υποβολής εργασιών
  • τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις πιστωτικές κάρτες κάποιων Συνέδρων, που δεν οφείλονται σε μας, αλλά στις συνεργαζόμενες με το e-banking του Συνεδρίου Τράπεζες
  • την επιθυμία πολλών Συνέδρων να δοθεί μια ακόμα χρονική δυνατότητα για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο με την αρχική τιμή του Early Booking.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι η προθεσμία για τις EARLY BOOOKING εγγραφές ,παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ.
Σημειώνεται, ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση για Early Booking εγγραφές, γιατί, πλέον, εξαντλούνται όλα τα χρονικά περιθώρια για τη σωστή διοργάνωσή του και ότι από Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 θα ισχύουν οι νέες τιμές συμμετοχής στο Συνέδριο. (Late Booking εγγραφές).