2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Βόλος από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2017 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χαιρετισμοί επισήμων

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Νίκος Παππάς. - Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ – Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής , Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων στην υπηρεσία του πολιτισμού αποτελεί δείκτη καινοτομίας για μια χώρα, αφού με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η προβολή, η διαφύλαξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και ενισχύονται έννοιες όπως η προσβασιμότητα και ο εκδημοκρατισμός ενός συλλογικού πλούτου ο οποίος ενώ ανήκει σε όλους, δεν είναι όμως πάντοτε προσβάσιμος σε όλους.

Η ψηφιακή κοινωνία της πολιτιστικής κληρονομιάς θέτει νέα αιτήματα όπως η ανάγκη τεκμηρίωσης και η αξιοποίηση των μετά-δεδομένων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων ψηφιακών βάσεων διαχείρισης συλλογών και πολυμεσικών εφαρμογών. Παράλληλα, θέτει στο προσκήνιο και νέες δυνατότητες, όπως η επανάχρηση του υφιστάμενου υλικού και ο μετασχηματισμός του σε νέες μορφές και νέα δείγματα, τα οποία τείνουν να διατηρούν την πολιτισμική πολυμορφία και τη διαχρονικότητα της αρχικής πηγής.

Πρόκειται επί της ουσίας, για μια διαδικασία περαιτέρω εκδημοκρατισμού του πολιτιστικού πλούτου, αφού τα νέα ψηφιακά εργαλεία καλούν τους πολίτες να γίνουν κοινωνοί και μέτοχοι, να προσθέσουν πληροφορία, να γίνουν από καταναλωτές παραγωγοί γνώσης και από δέκτες ερεθισμάτων σε νέους πομπούς δημιουργικότητας. Μέσα όμως από τη ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς επιτυγχάνουμε και την άρση οποιουδήποτε τύπου κοινωνικού αποκλεισμού. Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικού μας κεφαλαίου αφορά σε ένα είδος μετεγγραφής της γνώσης σε μια νέα γλώσσα, η οποία αυτή τη φορά μπορεί να εκφραστεί είτε μέσω του ήχου, είτε μέσω της εικόνας, είτε προβάλλοντας το εικονικό στο φυσικό, ενισχύοντας τις αισθήσεις του επισκέπτη και διευρύνοντας την παρεχόμενη εμπειρία.

Για πρώτη φορά ίσως στην παγκόσμια ιστορία, στεκόμαστε όλοι ίσοι ενώπιον της συσσωρευμένης γνώσης. Για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε παγκοσμιοποιημένα δίκτυα που θα στηρίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών, εικόνων ενός συλλογικού παρελθόντος και οραμάτων μιας μελλοντικής κοινωνίας η οποία θα οικοδομηθεί πάνω σε έννοιες όπως η δημιουργικότητα, η συμμετοχή, η έρευνα, η τεχνογνωσία και η επιχειρηματικότητα.

Λυδία Κονιόρδου. Υπουργός Πολιτισμού.

με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Χαιρετισμός για«2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2017» («2nd Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage- EuroMed 2017»)

Η προσφορά των Νέων Τεχνολογιών, της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της σύγχρονης θεώρησης του πολιτισμού είναι αδιαμφισβήτητη και καταλυτική. Η προώθηση καινοτόμων ιδεών στην εφαρμογή μιας ψηφιακής πολιτιστικής πολιτικής και η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών εργαλείων, αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζεται η ψηφιακή καινοτομία στην τέχνη, αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις των πολιτιστικών οργανισμών και της δημιουργικής βιομηχανίας, μέσα από τη συγκρότηση μιας παγκόσμιας ψηφιακής αγοράς πολιτισμού. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων για την άμεση πρόσβαση και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και την προσέγγιση νέων και νεανικών ακροατηρίων. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει νέες μορφές συμμετοχής, δημιουργεί θέσεις εργασίας και νέες ροές εσόδων. Καταργώντας αποστάσεις και σύνορα, κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές διαχωριστικές γραμμές του πραγματικού κόσμου, το Διαδίκτυο γέννησε νέους δρόμους επικοινωνίας, έκφρασης και πληροφόρησης, ανταλλαγής απόψεων, απόκτησης γνώσης και εμπειριών με τρόπο αμφίδρομο, διαδραστικό, έντονα συμμετοχικό, περισσότερο άμεσο και δημοκρατικό. Στους εικονικούς χώρους και στις νοητές διαδικτυακές κοινότητες, ο καθένας μπορεί αυτόβουλα και αδέσμευτα να «κινείται», να συμμετέχει, να αλληλεπιδρά, να δημιουργεί ως παγκόσμιος πολίτης, μέσω ενός είδους οικουμενικής «κοινής γλώσσας». Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη του «2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2017», καθώς θεσμοθετείται ως ένα από τα εγκυρότερα και πιο αξιόπιστα του είδους του, και εύχομαι κάθε επιτυχία στους διοργανωτές και σε όλους, όσοι συνέβαλαν στη φετινή διοργάνωση.

Τσέγας Κωνσταντίνος. Γ.Γ. ΕΟΤ

Τσέγας-Κωνσταντινος. Γ.Γ. ΕΟΤ

Τσέγας-Κωνσταντινος. Γ.Γ. ΕΟΤ

Χαιρετισμός Γ.Γ. ΕΟΤ κ. Τσέγα Κων/νου στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο αυτής της χώρας από την Αρχαιότητα και το Βυζάντιο μέχρι το Νέο Ελληνισμό ήταν και παραμένει ο πολιτισμός.

Η τεράστια και πολυεπίπεδη προσφορά του στον κόσμο τόσο σε χρόνο, χώρο όσο και πρόσωπα καθιστά εξαιρετικά απαραίτητη τη γνώση, την αποτύπωση και τη διάσωσή του ώστε η σύνδεση του σύγχρονου ανθρώπου με το παρελθόν να συνεχίσει να έχει άμεση και υλική υπόσταση.

Το Συνέδριο, που χαίρει διεθνούς εμβέλειας, αποτελεί μια πρωτοπόρο και εθνικά επιβεβλημένη πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση. Κάθε δύο χρόνια γίνεται σημείο συνάντησης μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, καταξιωμένων επαγγελματιών και σημαντικών φορέων της Πολιτείας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας, μελέτης, διάσωσης, ψηφιοποίησης και ανάδειξης της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Με επίγνωση του γεγονότος ότι η διαφύλαξη των πολιτιστικών μας κληροδοτημάτων σημαίνει διαφύλαξη της εθνικής μας ταυτότητας χαιρετίζω θερμά τους διοργανωτές και τους συνέδρους θέλοντας να επισημάνω ότι ο ΕΟΤ, σε στενή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, στηρίζει έμπρακτα αυτήν την καινοτόμο προσπάθειά σας, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η χώρα μας και ο πολιτισμός της.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κυριάκος Κενεβέζος. Πρέσβης Κυπριακής Δημοκρατίας.

με την υποστήριξη της της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα

με την υποστήριξη της της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα

Λάζαρος Βρυζίδης, Καθηγητής, Ο Πρύτανης Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.

Πρύτανης Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. Λάζαρος Βρυζίδης, Καθηγητής

Πρύτανης Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.Λάζαρος Βρυζίδης, Καθηγητής

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Παναγιότατε, Σεβασμιότατε, Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Υπουργοί, Αξιότιμε κύριε Πρέσβη της Κύπρου, Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, Αγαπητοί Σύνεδροι,

Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2017, για την πρόσκληση να παρευρεθώ και να προσφωνήσω τους εκλεκτούς συνέδρους στην επίσημη έναρξη του Συνεδρίου. Όπως είναι γνωστό, το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. είναι συνδιοργανωτής του Συνεδρίου, καθώς θεωρεί ότι, η διατήρηση και ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μείζονος σημασίας για την εθνική επιβίωση και πηγή σημαντικής γνώσης για τους νέους της Πατρίδας μας. Το όραμα του Ιδρύματος που εκπροσωπώ συμπεριλαμβάνει δράση στον τομέα αυτόν και ενεργοποιεί το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας προς την κατεύθυνση αυτή. Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. στήριξε από την αρχή την προσπάθεια του Συνεδρίου και διαθέτει όλα τα εξειδικευμένα εργαστήρια προς την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί από το Συνέδριο. Ταυτόχρονα, συμμετέχει σε προγράμματα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με περιεχόμενο σχετικό με αυτό του Συνεδρίου. Επιπλέον, το Ίδρυμά μας διοργανώνει ειδικά σεμινάρια, που απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν για την τεχνολογία συντήρησης – ανάδειξης και ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από το 1ο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναδείχθηκε η επιθυμία επιστημόνων, εθελοντών και ιδρυμάτων για την εκπόνηση σχεδίου εθνικής δράσης με τη συμβολή επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. Με το παρόν Συνέδριο δίνεται η ευκαιρία συστηματικής οργάνωσης της προσπάθειας αυτής. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η τιμητική παρουσία των Υπουργών Ελλάδας και Κύπρου καθώς και η σκέπη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Το Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εθνική αυτή προσπάθεια.

Ο Πρύτανης Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.

Λάζαρος Βρυζίδης, Καθηγητής

Λευτέρης Κρέτσος. Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Λευτέρη Κρέτσου,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κ. Λευτέρη Κρέτσου,

Στην τρέχουσα συγκυρία,η συζήτηση για τον πολιτισμό περιστρέφεται ολοένα και περισσότερο γύρω από έννοιες όπως η ψηφιοποίηση, η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος μιας χώρας, η τεκμηρίωση, ο εμπλουτισμός και η αρχειοθέτηση τεκμηρίων με ψηφιακά μέσα. Η τάση αυτή υποδεικνύει μια πολύ σημαντική οικονομική, πολιτική και πολιτιστική διάσταση των ημερών μας: τη σύμπτυξη του ψηφιακού με το φυσικό και,συγχρόνως,την επιτακτική ανάγκη μετασχηματισμού των κοινωνικών πρακτικών μας μέσω πιο ευέλικτων, πιο προσβάσιμων και, εν τέλει, πιο λειτουργικών δομών.

Η δικτύωση, οι νέες μορφές οικονομικής δράσης και το πολυπολιτισμικό περιβάλλον έχουν διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο, εντός του οποίου κάθε ανθρώπινο δημιούργημα βρίσκεται σε μια διαδικασία συνεχούςαναδιαμόρφωσης. Στις νέες αυτές παγκοσμιοποιημένες συνθήκες, χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές και να καλλιεργήσουμε την ανάλογη κουλτούρα ώστε να συμμετάσχουμε με αξιώσεις στο ευρωπαϊκό όραμα περί ψηφιακής σύγκλισης, να παρακολουθούμε κριτικά τις εξελίξεις και να ορθώνουμε πολιτικό λόγο σε σχέση με τις μεταβολές που τελούνται στο πλαίσιο του διεθνούς ψηφιακού μετασχηματισμού. Στη νέα ψηφιακή αγορά που δημιουργείται, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να διεκδικήσουμε μια αυτοτελή παρουσία, δίνοντας βαρύτητα στον εγχώριο πολιτιστικό και ιστορικό μας πλούτο,λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα τόσο για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάςμας, όσο και για τη διάχυση ενός συλλογικού πολιτιστικού κεφαλαίου το οποίο οφείλει να είναι προσβάσιμο σε όλες και όλους.

Η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) το 2015, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει αφενός ως το εθνικό αποθετήριο του οπτικοακουστικού πλούτου της χώρας μας, αφετέρου ως πόλος έλξης επενδύσεων και συνεργασιών στον τομέα παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων, αποτελεί μια αναγκαία δομή για το μέλλον της χώρας. Ο-μέχρι πρότινος-σε παρατεταμένη ύφεση τομέας της εγχώριας παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων αρχίζει πια να αναδομείται ψηφιακά και να οργανώνεται ουσιαστικά, προάγοντας ένα κλίμα συνέργειας ανάμεσα σε όλους τους εταίρους που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Η διαφύλαξη και αξιοποίηση του ιστορικού και πολιτιστικού μας κεφαλαίου αποτελεί δημόσια λειτουργία, αφού επιτρέπει τη συγκράτηση της συλλογικής μνήμης και των επιμέρους ιστοριών που συνθέτουν το ψηφιδωτό του παρελθόντος μας και της κοινωνικής κληρονομιάς μας.Προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να στρέψουμε τις προσπάθειές μας.