Κατά τους ελέγχους του λογιστηρίου ήταν αδύνατον να διασταυρωθούν δύο πληρωμές, λόγω ελλιπούς αιτιολογίας.

  • 26/10/2017. EASYPAY KIOSK 172501 132 / 17251005********
  • 30/10/2017. Μεταφορά από λογαριασμό τρίτου 2017 / IB11030*********

Θα σας παρακαλούσαμε να ελέγξετε την πληρωμή σας.

Αν τα στοιχεία της πληρωμής σας ταιριάζουν με τα παραπάνω, θα σας παρακαλούσαμε να επισυνάψετε την απόδειξη πληρωμής σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς την διεύθυνση acc@euromed2017.eu

SysOp@euromed2017.eu