Η Οργανωτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και θέλοντας να δώσει τη δυνατότητα στους ανέργους επιστήμονες να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνέδριου, με συμβολικές τιμές,
αποφάσισε
να καθορίσει ως τιμές συμμετοχής στο Συνέδριο για τους Ανέργους, αυτές που ισχύουν για τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, δηλαδή με τιμές 55€ ( Early Booking ) και 75€ ( Late Booking ).
Σημειώνουμε, ότι η ανεργία θα αποδεικνύεται με ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ενδιαφερόμενου σε ισχύ.