Ελέγξτε το πρόγραμμα εισηγήσεων και ανακοινώσεων του 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επιλογή μενού εργασιών EUROMED 2017 => Το Συνέδριο => Πρόγραμμα Συνεδρίου.