Παράταση της ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων

Όπως είναι γνωστό η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων ( μέχρι 200 λέξεις)  για FULL PAPERS και POSTERS, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EuroMed 2017, λήγει σήμερα Σάββατο 30/9/2017 και ώρα 12.00 μ.μ.

Ήδη, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συνεδρίου euromed2017.eu έχουν κατατεθεί  πάρα πολλές προτάσεις, ξεπερνώντας σε αριθμό κάθε προσδοκία και οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, το επιστημονικό τους επίπεδο  και την καινοτομία τους, στο χώρο της Ψηφιοποίησης.

Για τον λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά τους εκατοντάδες επιστήμονες που συμμετέχουν στην υποβολή όλων αυτών των προτάσεων, αποδεικνύοντας την καινοτομία και την πρωτοπορία του Συνεδρίου, αλλά και  τη δυναμική που αναπτύσσεται στη χώρα μας, πάνω  στο μεγάλο κεφάλαιο της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς  και φυσικά του μοναδικού Ελληνικού Πολιτισμού.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει δεχτεί πολλά αιτήματα ενδιαφερόμενων επιστημόνων, από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, να δοθεί κάποια μικρή παράταση χρόνου για να ολοκληρώσουν την υποβολή της πρότασής τους. Έτσι λοιπόν :

η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

την παράταση της ημερομηνίας της υποβολής περιλήψεων,

έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ.

 

Για τον λόγο αυτό ,παρακαλούμε να συντονίσετε τις ενέργειές σας με χρονικό ορίζοντα τη νέα προθεσμία.

Με Εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

• ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΚΥΠΡΟΣ
• ΘΕΟΔ.ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΑΛΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΡΙΑΠΑΣ – ΕΛΛΑΔΑ