Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Α. Γενικά

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(*) Στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 1997 ως ανεξάρτητη διοικητική υπηρεσία η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με βάση το Νόμο 2472/97.
Βασική αρχή της “Κάθε πολίτης πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει κάθε στιγμή ποιος, πού, πότε, πώς και γιατί επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία”.
(*) Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο: http://www.dpa.gr/)

Ο Νόμος 2472/97

Ο Νόμος 2472/97 αναφέρεται στην “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής, και θεσπίστηκε όπως όριζε η οδηγία 95/46/ΕΚ. Καθορίζει κοντολογής τις υποχρεώσεις των φορέων και των υπηρεσιών που “εκτελούν την επεξεργασία” και θέτει τα δικαιώματα προστασίας των ατόμων, όσον αφορά την προστασία και διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων.

B. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το EUROMED2017.EU συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και όταν επισκέπτεται τις σελίδες του.

Συγκεκριμένα συλλέγονται τα στοιχεία που συμπληρώνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του στο euromed2017.eu στο 2ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς:

 • το όνομα χρήστη (username)
 • ο κωδικός πρόσβασης(password)
 • η Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)
 • στοιχεία διεύθυνσης επαφής
  • διεύθυνση
  • πόλη
  • ταχ.κώδικας
  • χώρα
  • τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • Επιστημονική Εξειδίκευση
 • Φορέας Απασχόλησης
 • Ιδιότητα στο φορέα
 • Φοιτητική ιδιότητα (ναι / όχι)

η IP Address για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του euromed2017.eu (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων

Χρησιμοποιεί δε cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους.

1. Σαν χρήστης συμφωνείτε ότι όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες καθώς και τα μηνύματα που έχετε εισαγάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την συγκατάθεσή σας. Τα μέλη του euromed2017.eu δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν καμία πληροφορία που αφορά εγγεγραμμένους συνέδρους. Αν γίνει αντιληπτή η διακίνηση «προσωπικών» στοιχείων σε δημόσιες αναρτήσεις, τότε η ομάδα του euromed2017.eu έχει το δικαίωμα διαγραφής αυτών των μηνυμάτων, καθώς και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.

2. Σαν χρήστης συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας στο WEBsite του euromed2017.eu καθώς και τα μηνύματα/θέματα που θα δημοσιεύσετε, δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν οριστικά από την βάση δεδομένων και τις σελίδες του. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον τον λογαριασμό σας, μόνον αυτός μπορεί να απενεργοποιηθεί οριστικά και να διαγραφούν τα προσωπικά στοιχεία από το προφίλ σας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεχτικοί με το περιεχόμενο των αναρτήσεων / εργασιών / άρθρων που δημοσιεύετε στο WEBsite του euromed2017.eu, ή άλλων πληροφοριών που δημοσιοποιείτε μέσω αυτού, εφόσον στο μέλλον ενδεχομένως να θελήσετε την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Διαγραφές λογαριασμών και μηνυμάτων θα γίνονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος, ο οποίος θα αιτιολογείται επαρκώς από τον εκάστοτε χρήστη, αυτό όμως εξακολουθεί να παραμένει στην ευχέρεια της οργανωτικής ομάδας του euromed2017.eu

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα συνιστάται να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών του euromed2017.eu.

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το euromed2017.eu

Η οργανωτική επιτροπή του euromed2017.eu