Αναρτήθηκαν τα πρακτικά του συνεδρίου EUROMED2017

Έληξαν αφού διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία, οι εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

2o Πανελλήνιο Συνέδριο

Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

euromed 2017

e-Services | e-Υπηρεσίες | Πληροφορίες – Οδηγίες | euromed2017.eu

Με την εγγραφή σας στο σύστημα κατοχυρώνετε την παρακολούθηση του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, EUROMED2017 που θα διεξαχθεί στον Βόλο από 01 έως 03 Δεκεμβρίου 2017, στους χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο παραλιακό συγκρότημα «Παπαστράτου».

Κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε τoν λογαριασμό e-Μail και τον κωδικό σας, που θα χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στο σύστημα.

Αυτόματα το λογιστήριό μας, αναζητά την επιβεβαίωση της πληρωμής σας.
Αν δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την πληρωμή σας, θα επικοινωνήσουμε μέσω του λογαριασμού e-Μail που θα δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κόστος ή την πληρωμή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το λογιστήριο Euromed2017.eu στο e-Mail acc@euromed2017.eu

Πληροφορίες για το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο θα βρείτε εδώ.

Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής σας, αποκτάτε το δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες EuroMed2017.eu.
Εάν εκτός από την παρακολούθηση του συνεδρίου θέλετε να παρουσιάσετε τις εργασίες σας, μπορείτε να τις καταθέσετε ηλεκτρονικά .
Οι εργασίες θα εξεταστούν από το επιστημονικό προσωπικό και μετά την αξιολόγηση, αποκτάτε το δικαίωμα να παρουσιαστούν στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς 2017, στα πρακτικά του συνεδρίου και σε επιστημονικά περιοδικά.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με την διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017, θα σας παρακαλούσαμε να ελέγχετε συχνά την περιοχή ανακοινώσεων EUROMED2017.