Καταληκτικές Ημερομηνίες

  • 30 Σεπτεμβρίου 2017 | 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών (Papers & Posters) από τους συγγραφείς.
  • Α’ 15νθήμερο Οκτωβρίου 2017 – Αξιολόγηση εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή.
  • 15 Οκτωβρίου 2017 – Eνημέρωση συγγραφέων σχετικά με αποδοχή εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή.
  • 30 Οκτωβρίου 2017 – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών από τους συγγραφείς.
  • Α’ 10ήμερο Νοεμβρίου 2017 – Αξιολόγηση εργασιών από Επιστημονική Επιτροπή.
  • 10 Νοεμβρίου 2017 – Ενημέρωση συγγραφέων σχετικά με σχόλια / διορθώσεις από την Επιστημονική Επιτροπή.
  • 20 Νοεμβρίου 2017 – Υποβολή τελικών κειμένων εργασιών – Διαμόρφωση τελικού προγράμματος συνεδρίου.