Παράταση στην υποβολή εισηγήσεων μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ
Εισηγητές του 2ου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
EuroMed 2017

Η Οργανωτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον υπερβολικό φόρτο εργασίας των Πληροφοριακών μας Συστημάτων, λόγω της υποβολής των πλήρων εργασιών και των βιογραφικών από τους εισηγητές εκατό και πλέον εργασιών και θέλοντας να βοηθήσουμε τους συντάκτες των εργασιών, επιβαρύνοντας τα επόμενα στάδια του ελέγχου των εργασιών από την Επιστημονική Επιτροπή,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ,
ότι η πλατφόρμα υποβολής των εργασιών θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12.00 τα μεσάνυχτα.

Παρακαλούμε θερμά να υποβάλετε τις εργασίες σας, τα βιογραφικά και όποιο άλλο υλικό, υποστηρίζει την εργασία σας, με τον τρόπο που έχει καθοριστεί από τους Διοργανωτές:

Υποβολή σε ZIP File , το οποίο θα περιέχει:

  • την εισήγηση σε Ms-Word μορφή, στην Ελληνική γλώσσα, έως δέκα (10) σελίδες.
  • σύντομο βιογραφικό και φωτογραφία του / των συγγραφέων σε Ms-Word μορφή, στην Ελληνική γλώσσα, plain text, έως διακόσιες (200) λέξεις για έναν συγγραφέα, έως 300 λέξεις για δύο συγγραφείς και έως 500 λέξεις για περισσότερους.

Σχετικά θέματα που θα πρέπει να διαβάσετε :

 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής